دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - خیابان پاسداران - نبش نگارستان ششم - ساختمان طاها گشت

تلفن:

24825

21

0098

22842555

21

0098

فکس:

22845659

21

0098

سایت:

www.tahagasht.com

www.tahagasht.ir

طاهاگشت.com

بلیط-هواپیما.com

پست الكترونيك:

info@tahagasht.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::